Gwarancja MAFELL

Pod hasłem “Follow your instinct” (Podążaj za swoim instynktem) firma MAFELL oferuje niezawodne produkty oraz usługi. Dotyczy to również najlepszych pakietów o wartości dodanej.


3-letnia gwarancja

icon_3_Jahre_Basisgaratie_10

Od teraz firma MAFELL daje swoim klientom jeszcze więcej. Poza innowacyjną technologią, pierwszej klasy jakością i wieloletnim doświadczeniem – teraz oferuje także 3-letnią gwarancję* dla każdej maszyny. W ten sposób firma MAFELL jeszcze bardziej stara się pozyskać zaufanie klientów do swoich produktów.

*3-letnia gwarancja obejmuje maszyny zakupione od listopada 2005 r po rejestracji. Gwarancja obowiązuje od daty zakupu na warunkach określonych poniżej.
Nienaruszając ustawowych przepisów dotyczących praw gwarancyjnych, frma MAFELL udziela 12-miesięcznej gwarancji dla firm (24-miesięcznej gwarancji dla osób prywantych) liczonych od dnia zakupu zgodnie z następującymi postanowieniami: Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki wynikające z wad materiałowych, produkcji czy montażu. Materiały eksploatacyjne, narzędzia i akumulatory nie są objęte gwarancją.

Jak to działa:

icon_arrows_13

Wystarczy tylko wypełnić kartę rejestracyjną i przesłać ją w ciągu czterech tygodni od daty zakupu bezpośrednio do firmy MAFELL lub do autoryzowanego sprzedawcy. Można również skorzystać z możliwości rejestracji maszyny online na stronie: www.mafellgarantie.de. Po zarejestrowaniu firma MAFELL prześle certyfikat potwierdzający gwarancję dla konkretnej maszyny.
Przy zgłaszaniu naprawy gwarancyjnej wraz z maszyną należy dostarczyć certyfikat gwarancji oraz oryginał dokumentu zakupu potwierdzający datę zakupu.